Důležitá data

  přihláška k aktivní účasti   prodloužena do 5. ledna 2023
 
  přihláška k pasivní účasti   platba do 5. ledna 2023 - zvýhodněná cena  
    platba od 6. ledna a na místě - navýšená cena