Informace pro přednášející

Každý přednášející musí být řádně přihlášen.

Důležitá data
přihláška k aktivní účasti     do 31. prosince 2018
abstrakt                              do 31. prosince 2018
Abstrakt musí být vložen při přihlašování aktivní účasti - bez něj není možné aktivní účast přihlásit.