Odborný program

Pátek 25. 1. 2019

08:45 – 09:00

 
Zahájení
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

09:00 – 15:00

Přímé přenosy operací - aktuální program bude k dispozici na registraci

  moderuje: MUDr. Iveta Němcová, Ph.D.

15:00

Zhodnocení a pozvání na raut

  doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO

 

 

Sobota 26. 1. 2019

08:50 – 09:00
 
Zahájení
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO

09:00 - 09:30

Záznamy zajímavých komplikací a komplikovaných stavů

  moderuje: doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO
09:00 – 09:10
 
Překvapení potraumatické čočky
MUDr. Radomír Mach
09:10 – 09:20
 
Taková normální katarakta
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO
09:20 – 09:30
 
Řešení katarakty u pacientky s fakickou nitrooční čočkou Veriflex
MUDr. Iveta Němcová, Ph.D.

09:30 - 10:30

Hodnocení nových metod

  moderuje: doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO
09:30 – 09:40
 
Bi-blade vitrektomie
MUDr. Dalibor Cholevík, Ph.D.
09:40 – 09:50
 
Neperforující chirurgie glaukomu - naše zkušenosti
MUDr. Alina-Dana Baxant
09:50 – 10:00
 
Přínos použití Total Cornea pro indikaci a kalkulaci torických nitroočních čoček s využitím Barrettovy formule
MUDr. Kateřina Buusová Smečková
10:00 – 10:10
 
Naše zkušenosti s implantací Torických Multifokálních čoček Medicontur, Zeiss
MUDr. Ladislav Nováček
10:10 – 10:20
 
Clareon - nová hydrofobní preloadovaná nitrooční čočka
MUDr. Marek Fichtl
10:20 – 10:30
 
Zepto rutinně
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO

10:30 – 11:00

Přestávka

11:00 - 12:10

Varia

  moderuje: doc. MUDr. Jan Novák, CSc., FEBO
11:00 – 11:08
 
Katarakta v OCT zobrazení
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO
11:08 – 11:18
 
Nitrooční čočka AddOn
MUDr. Pavel Rezek, CSc.
11:18 – 11:28
 
Možnosti korekce refrakčních vad u pilotů a ŘLP
Mjr. MUDr. Veronika Poláčková, FEBO
11:28 – 11:38
 
Chirurgické aspekty primární prevence sekundární katarakty
doc. MUDr. Jan Novák, CSc., FEBO
11:38 – 11:46
 
Druzoidní ablace RPE a quiescent formy CNV-diagnostika a léčba
MUDr. Jan Ernest, Ph.D.
11:46 – 11:54
 
Úskalí a rizika včasné indikace PPV u PDR
MUDr. Jan Ernest, Ph.D.
11:54 – 12:00
 
Navilas - naváděcí laserový systém
MUDr. Jan Tesař
12:00 – 12:10
 
Arteriální okluze
MUDr. Hana Palyzová

12:10 - 13:10

Kulatý stůl - Mydrane

  moderuje: MUDr. Iveta Němcová, Ph.D.
12:10 – 12:20
 
Mydrane, složení, indikace, kontraindikace, jak použít
Němcová I., Peroutka V.
12:20 – 12:40
 
Videa
Němcová I., Pašta J., Zugar R.
12:40 – 13:10
 
Předoperační příprava, operace s Mydranem, klady, zápory, úsek kvality
Němec P., Němcová I., Nováček L, Pašta J., Peroutka V., Ernest J., Procházková S., Zugar R.

13:10 – 13:20

Přestávka

13:20 - 14:20

Přímý přenos z Kanady

13:20 – 14:20 doc. Vladimir Kratky, MD, FRCSC (Kingston, Canada)

14:20 – 14:50

Jak jsme včera operovali

  MUDr. Leoš Rejmont

14:50 – 15:00

Závěr a pozvání na raut

  doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO