Předběžný harmonogram

Pátek 20. 1. 2023

08:00 – 15:00 Registrace

08:50 – 09:00

Zahájení

  doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO - přednosta Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN

09:00 – 14:30

Přenos z operačních sálů ÚVN a FNKV doplněný komentovaným záznamem

operují:


 
plánovány DMEK, PPV, katarakta, TE atd…
 

doc. MUDr. Martin Šín Ph.D., FEBO; doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA;
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.; MUDr. Pavel Němec, Ph.D.; MUDr. Miroslav Veith, Ph.D.;
MUDr. Marek Fichtl; MUDr. Petr Bulíř, FEBO; MUDr. Martin Penčák

Finální program operací obdržíte při registraci

14:40

Zhodnocení a společenská část s rautem 

  doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO

 

 

Sobota 21. 1. 2023

08:30 – 12:00 Registrace

09:00 – 09:05

Zahájení

09:05 – 11:00

Blok 1

11:00 – 11:20 Přestávka

11:20 – 13:15

Blok 2

13:15 – 13:30 Přestávka

13:30 – 14:30

Blok 3 - Přenos z kanadského Kingstonu

14:30

Závěr a pozvání na raut

  doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO

 

změna programu vyhrazena