Předběžný odborný program

Pátek 20. 1. 2023

08:00 – 15:00 Registrace

08:50 – 09:00

Zahájení

  doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO - přednosta Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN

09:00 – 14:30

Přenos z operačních sálů ÚVN a FNKV doplněný komentovaným záznamem


operují: 

plánovány DMEK, PPV, katarakta, TE atd…

doc. MUDr. Martin Šín Ph.D., FEBO; doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA;
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.; MUDr. Pavel Němec, Ph.D.; MUDr. Miroslav Veith, Ph.D.;
MUDr. Marek Fichtl; MUDr. Petr Bulíř, FEBO; MUDr. Martin Penčák

Finální program operací obdržíte při registraci

14:40

Zhodnocení a společenská část s rautem 

  doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO

 

 

Sobota 21. 1. 2023

08:30 – 12:00 Registrace

09:00 – 09:05

Zahájení

09:05 – 11:00

Blok 1

předsedající: doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO
  Přehled chirurgie glaukomu nejen v kontextu nových kódů v seznamu výkonů
Liehneová I. - Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
  Bezstehová hluboká sklerektomie s použitím fibrinového adheziva Tisseel – frozen
Baxant A.D. - FNKV Praha
  Možnosti, úskalí a benefity operace rhegmatogenního odchlípení sítnice
Chrapek O. - FN Brno
  Porovnání dávkovacích režimů antiVEGF terapie - ekonomika provozu
Němec P. - ÚVN Praha
  Chirurgické řešení subretinální hemoragie
Němčanský J. - FN Ostrava
  Kazuistika - uveální melanom
Lada M. - ÚVN Praha
  Když je za zády vitreoretinální chirurg…
Novák J. - Nemocnice Pardubice
  Hladiny VEGF a jiných růstových faktorů u diabetiků
Šín M. - ÚVN Praha

11:00 – 11:20

Přestávka

11:20 - 13:15

Blok 2

předsedající: MUDr. Marta Karhanová
  Operace strabismu pomocí metody nastavitelných stehů
Karhanová M. - FN Olomouc
  Deštníková keratoplastika
Pašta J. - ÚVN Praha
  Operační řešení katarakty u fakické pseudofakie
Pašta J. - ÚVN Praha
  Explantace nitroočních čoček
Bulíř P. - Nemocnice Liberec
  Sekundární implantace ZK IOL se sklerálním závěsem II.
Rejmont L. - ÚVN Praha
  Záhada na očním oddělení v Kolíně
Rezek P. - Nemocnice Kolín
  Má to vůbec smysl?
Mach R. - Nemocnice Most
  Přehled okuloplastických operací v Ústřední vojenské nemocnici
Tesař J. - ÚVN Praha

13:15 – 13:30

Přestávka

13:30 - 14:30

Blok 3 - Přenos z kanadského Kingstonu

  Chirurgicke postupy po pareze n. VII
Akutni chirurgicky zakrok při kompartment syndromu očnice

Prof. Vladimir Kratky

14:30

Závěrečné slovo a společenská část

  doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO

 

změna programu vyhrazena