Slovo úvodem

Vážené kolegyně a kolegové,


dovolte mi srdečně Vás pozvat na 22. střešovickou live a video surgery.

Po minulém ročníku, který byl z důvodů pandemie pořádán v netradičním červnovém termínu jsme věřili, že vše špatné je za námi. Bohužel, nenadálý požár v naší nemocnici nás znovu postavil před otázku, zda nadcházející ročník této oblíbené akce vůbec realizovat. Zvážili jsme veškeré naše možnosti a rozhodli jsme se spojit síly s Oční klinikou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Přenosy operací budou tedy letos netradičně přenášeny střídavě ze dvou pracovišť.

Tradiční však zůstává prezentace posledních novinek v oblasti kataraktové, vitreoretinální, rohovkové a refrakční chirurgie. Organizace odborné části kongresu se bude držet zavedeného pro­gramového konceptu. Jeho stěžejní částí budou přímé přenosy z operačních sálů a zároveň budou představeny některé velmi zajímavé případy ze záznamu. Všechny operace budou prováděny předními českými odborníky v oblasti oční chirurgie. Následující den je určen k prezentaci zajímavých operačních případů z posledního období.

Věříme, že změny, které si vyžádaly nepředvídané okolnosti, nezmění nic na atraktivitě této tradiční akce.

Těším se na viděnou s Vámi


doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO

přednosta Oční kliniky ÚVN Praha