Důležitá data

  přihláška k aktivní účasti   prodlouženo do 7. ledna 2024
 
  přihláška k pasivní účasti   platba do 10. ledna 2024 - zvýhodněná cena  
  platba od 11. ledna a na místě - navýšená cena