Odborný program

Pátek 26. 1. 2024    Live surgery

08:00 – 15:00 Registrace

08:50 – 09:00

Zahájení

  doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO - přednosta Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN

09:00 – 14:30

Přenos z operačních sálů ÚVN a FNKV doplněný komentovaným záznamem nearLIVE surgeryoperují: 

plánovány DMEK, PPV, katarakta, TE atd…

doc. MUDr. Martin Šín Ph.D., FEBO; doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA; doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.;
MUDr. Pavel Němec, Ph.D.; MUDr. Miroslav Veith, Ph.D.; MUDr. Martin Penčák; MUDr. Marek Fichtl;
MUDr. Martin Hložánek, Ph.D., FEBO; MUDr. Zbyněk Straňák, Ph.D.

Finální program operací obdržíte při registraci

cca 14:40

Zhodnocení a společenská část

  doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO

 

 

Sobota 27. 1. 2024    Video surgery

08:30 – 12:00 Registrace

09:00 – 09:05

Zahájení

09:05 – 10:35

Blok 1

předsedající: doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
  Je každý začátek těžký?
Janek M. - Oční centrum Praha; Oční odd. Klatovské nemocnice
  Přehled novinek v chirurgii zadního segmentu
Němec P. - ÚVN Praha
  Indikace pars plana vitrektomie u uveitid
Svozílková P. - VFN Praha
  Rhegmatogenní odchlípení sítnice komplikované choroidální ablací
Chrapek O. - FN Brno
  První zkušenost s antiVEGF terapií preparátem faricimab
Ženíšková R. - ÚVN Praha
  Využití širokoúhlé OCT – angiografie
Šín M. - ÚVN Praha
  Hrátky s šípem – příběh jedné traumatické katarakty
Tesař J. - ÚVN Praha

10:35 – 11:00

Přestávka

11:00 – 12:30

Blok 2

předsedající: MUDr. Klára Marešová, Ph.D.
  Endonazální endoskopická dekomprese očnice
Karhanová M. - FN Olomouc
  Rekonstrukce tumorózních defektů víček
Kasl Z. - FN Plzeň
  Výsledky explantace zkalených nitroočních čoček
Marešová K. - FN Olomouc
  CLAREON PANOPTIX – první zkušenosti
Němcová I. - ÚVN Praha
  Nitinolový dilatátor zornice
Novák J. - Nemocnice Pardubice
  Trabekulektomie s trabekulotomií jako možnost řešení sekundárního uveitického glaukomu se steroidní složkou
Škrlová E. - VFN Praha
  Selektivní laserová trabekuloplastika
Haase M. - ÚVN Praha

12:30 – 12:40

Přestávka

12:40 – 13:30

Blok 3 – Přenos z kanadského Kingstonu

  Kompartment syndromu očnice 
Prof. Vladimir Kratky - Kingston University, Canada

13:30

Závěrečné slovo a společenská část

  doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO

 

změna programu vyhrazena