Slovo úvodem

Vážené kolegyně a kolegové,


dovolte mi srdečně Vás pozvat na 23. střešovické live a video surgery.

I přes to, že se stále potýkáme s následky požáru v naší nemocnici, jsme pevně odhodláni pokračovat v tradici pořádání střešovické Live surgery. Po úspěšném minulém ročníku, při kterém jsme spojili síly s Oční klinikou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, jsme se rozhodli tento koncept zopakovat i pro následující 23. ročník. Věříme, že navážeme na úspěchy předchozích let.

Jako již tradičně budou prezentovány poslední novinky v oblasti kataraktové, vitreoretinální, rohovkové a refrakční chirurgie. Organizace odborné části kongresu se bude držet zavedeného programového konceptu. Jeho stěžejní částí budou přímé přenosy z operačních sálů, které budou prováděny předními českými odborníky v oblasti oční chirurgie. Po pozitivním ohlasu z minulého ročníku jsme se opět rozhodli zařadit jako doplnění komentované přenosy (near live surgery). Tento koncept nám umožní prezentovat s živým komentářem operatérů zajímavé případy, které by za jiných okolností nebylo při standartním konceptu možné ukázat. Následující den je určen k prezentaci zajímavých operačních případů z posledního období.

Věříme, že pokračující provizorní stav nic nezmění na atraktivitě této tradiční akce.

Těším se na viděnou s Vámi


doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO

přednosta Oční kliniky ÚVN Praha